Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing. 
Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe.

Download of open deze voorwaarden in PDF formaat:
Klik hier